Mladá generácia ľudí pomerne často používa rôzne anglické skratky. Či už pri priamej komunikácii so svojimi rovesníkmi alebo pri internetovej forme dorozumievania sa. Časté cudzie skratky sa na Slovensku používajú čoraz častejšie. Poznáte však aj ich správny význam?

LOL (Laugh Out Loud)

Tento často používaný termín znamená reakciu na určitú vtipnú situáciu. V našom ponímaní to znamená- veľmi sa smiať, nahlas sa smiať na niečom.

Emoji World Lol - Transparent Background Lol Emoji, HD Png Download ,  Transparent Png Image - PNGitem

WTF (What The Fuck)

What the fuck v skratke WTF počúvame predovšetkým v komunikácii mladých ľudí. V preklade to môže znamenať niečo v zmysle: čo to sakra je? Ale niekto si to môže prekladať aj troška s arogantným podtónom.

Čo znamená WTF, LOL, ASAP, OMG, BTW, ROFL, POV a ďalšie? Toto je náš  slovník internetových skratiek. - Svetapple.sk

ASAP (as soon as possible)

Túto častú skratku prevzatú taktiež z angličtiny používame stále. Predovšetkým sa s ňou stretávame na internete pri hľadaní brigády či zamestnania. Znamená to: čo naskôr alebo ihneď. Napríklad v oblasti práce to môžeme preložiť ako: nástup okamžite.

ASAP: Čo to je? | TimeManagement.sk

ROFL (Rolling On the Floor Laughing)

Hoci sa tento výraz nepoužíva až tak často, no pravda je taká, že jeho význam sa veľmi podobá skratke LOL. V preklade to znamená niečo v zmysle: váľať sa od smiechu alebo niečo podobné.

Čo je to rofl - preložte z angličtiny, používajte frázy na internete a ako  odpovedať na rúcanie - Ženský časopis Ekobutik.si

OMG (Oh My God)

Ó môj Bože! Skratka, ktorú používam ja osobne veľmi často, dovolím si povedať až príliš. Taktiež ju počujem zo strany mladých čo najčastejšie spomedzi všetkých.

Informácie v anglickom skrátení. Slang - textové skratky v angličtine s  prekladom a príkladmi: wtf, omg, brb, lol a iné

Zdroj: ČoJee.sk| Foto: svetapple.sk, pngitem.com