Veľa ľudí sa domnieva, že prostitúcia sa nachádza na okraji spoločnosti, a tak zaobchádzajú s prostitútkami, akoby ani neboli ľudskými bytosťami. Označujú ich hanebnými slovnými spojeniami, pozerajú sa na ne cez prsty, často čelia sexuálnym či rasistickým narážkam. Pro Center, nórske národné centrum v oblasti prostitúcie, sa rozhodlo tento názor zmeniť. Na 30. výročie organizácie marketéri vytvorili kampaň, ktorej cieľovou skupinou boli samotní obyvatelia mesta Oslo. A tak vznikol tento kreatívny počin – vonkajšia kampaň, ktorej cieľom bolo zmeniť negatívne názory na prostitútky a zdôrazniť ich miesto v spoločnosti. 

Na propagáciu hlavnej myšlienky marketéri využili vonkajšie médiá v podobe plagátov odkazujúcich na netaktné správanie voči prostitútkam. Tvárou kampane boli tri ženy, ktoré poukazovali na to, že s prostitútkami sa v spoločnosti zväčša zaobchádza ako s niečím ,,nečistým“, odkázaným doslova na zánik, čo bolo na plagátoch zobrazené metaforicky – žena ,,vypadávajúca“ z rámu, zobrazená iba polovica ženského tela, pokrčený obraz ženy pripravený rovno do koša.

Kampaň bola umiestnená do vonkajšieho prostredia na centrálne zastávky autobusov a električiek v meste Oslo, kde cestujúci dennodenne stoja spolu s prostitútkami. Na týchto najviac koncentrovaných miestach sa čakajúci mali možnosť zamyslieť sa nad tým, čo sa v skutočnosti deje priamo pred ich očami a čoho sú bežnou súčasťou. Viac takýchto kampaní!

Tváre kampane:

Plagáty vyzerali nasledovne: 

Priebeh kampane si môžete pozrieť v tomto krátkom videu:

Zdroje: behance.net a vimeo.com | Foto: pexels.com