Nie je žiadnym tajomstvom ak poviem, že médiá predstavujú nevyhnutnú súčasť života každého jedného z nás. Život bez médií si v súčasnosti nevieme ani len predstaviť. Bez mobilu, počítača či rádia sa zaobídeme v dnešnej dobe len veľmi ťažko. Môžeme povedať, že nám predstavujú základné zdroje informácií, čím spestrujú náš pohľad na svet a samotný život.

Sociálne médiá a biznis v roku 2012: Obsah je šéf - Mindshare Blog

 Treba si však uvedomiť skutočnosť, že nie každá krajina má na prostriedky médií rovnaký pohľad, ba dokonca v niektorých krajinách nemôžeme hovoriť o slobode médií. Keď si vezmeme len obdobie diktatúry vs demokracie. Krajiny ako napríklad Čína alebo Severná Kórea to majú s oblasťou médií o niečo ťažšie. Tým, že sú tieto krajiny žijúce v neustálej diktatúre, všetko sa odzrkadľuje aj na samotných médiách. Písať slobodne o niečom sa nám môže v týchto krajinách iba snívať. Nie je to možné z dôvodu toho, že krajiny sú vo veľkej miere ovplyvňované vládou, ktorá ich ovplyvňuje podľa toho, aby to bolo predovšetkým protektívne pre vládu a až potom pre občanov. Všetko je zastrešené pod rozhodnutím samotnej vlády, preto tu sloboda médií nie je možná.

Sloboda médií: EP varuje pred snahami o umlčanie kritikov a oslabenie  plurality | Spravodajstvo | Európsky parlament

Opakom sú krajiny, v ktorých panuje demokracia, čiže vláda ľudu. Tu sa už pozeráme na úplný opak spoločností ukotvených pod demokratickým bremenom.  Vezmime si našu krajinu. Novinári píšu o čomkoľvek, o čom sú presvedčení, že bude veľký záujem. Keď si vezmeme len súčasnú situáciu na svete. Všade kam sa len pozriem, čítam samé rúška, dezinfekcie, odstupy a mnoho úmrtí za posledné obdobie. Je to práve preto, pretože zákerný koronavírus otriasol celým svetom. Stal sa populárnym na celej našej planéte.

Turčiansky Seniorát

Do tejto problematiky z veľkej časti spadá v neposlednom rade aj sloboda prejavu, ktorú považujem za nevyhnutné spomenúť. Mnohým z Vás sa možno v tomto momente nastoľuje otázka, ako si možno tento termín vysvetliť. Vystihla by som to veľmi stručne a výstižne. Každý človek má právo slobodne vyjadriť svoj názor, rozširovať a zverejňovať informácie bez zasahovania vlády či štátnych orgánov. Základným prameňom slobody prejavu je to, že predstavuje jeden zo základných pilierov demokratickej spoločnosti. Som presvedčená o tom, že sloboda médií má v tejto problematike nezastupiteľné miesto, čo aj preukážem. Skutočne slobodné médiá sú také, pri ktorých nejde o manipuláciu ľudí, alebo tlačenie človeka do niečoho v čo neverí.

Používanie slov na vyjadrenie vášho názoru v angličtine

Niet najmenších pochýb o tom, že médiá sú v živote naozaj nenahraditeľné. Musíme ich však vidieť nielen z negatívnej ale aj pozitívnej stránky. Častokrát si ani sami neuvedomujeme, ako je nám na Slovensku dobre. Život v demokracii je predsa len protektívnejší, ako ten v diktatúrskej spoločnosti. Preto si vážme slobodu ktorú máme a nestávajme sa jej na odpor.

Vážiť si samých seba je našou prvoradou povinnosťou - Bohatstvo Mysle

Zdroj: Čojee!?|Foto: europa.eu