Prvého júna sa po dlhej dobe opäť otvoria brány základných a materských škôl. Do školských lavíc si budú môcť sadnúť žiaci prvého až piateho ročníka , účasť ale bude dobrovoľná.

Dlho sa špekulovalo o tom, či sa ešte v tomto školskom roku vrátia deti do škôl. Minister školstva, vedy, výskumu a športu, Branislav Gröhling, prišiel s návrhom.

V školách by počet žiakov na jednu triedu nemal presiahnuť číslo 20 a v materskej škole by malo pripadať na jednu skupinu 15 žiakov. Vzhľadom na kapacitu budú uprednostnené deti rodičov v prvej línii, a to deti zdravotníkov, policajtov, hasičov, vojakov, ale aj deti pedagógov. Taktiež by mali byť uprednostňované deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Ako to bude vyzerať v materských školách?

  1. Materské školy budú môcť byť otvorené max 9 hodín
  2. Zamestnanci budú musieť pri hracích či iných aktivitách zabezpečiť bezpečnostnú vzdialenosť detí
  3. Dostatočná hygiena a dezinfekcia hračiek či školských priestoroch bude nutná
  4. Pred vstupom do škôl sa bude žiakom pravidelne merať teplota
  5. Aktivity žiakov by sa mali odohrávať iba v exteriéri

,,Rodič bude odovzdávať dieťa pri základnej škole. V materskej škole ho bude odovzdávať vo vnútri, má na to určený čas – desať minút. Deti pri pobyte v skupine v materských školách nemusia mať rúška, zamestnancom sa odporúča nosenie rúšok alebo ochranných štítov,“ hovorí minister školstva.

A čo základné školy?

V základných školách pedagógovia nebudú musieť nosiť rúška.

,,Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde sa uskutočňuje výchovno-vzdelávací proces.“

Žiaci, ktorí zostanú doma a tí z vyšších ročníkov, teda žiaci 6. – 9. ročníkov ZŠ, sa budú naďalej vzdelávať dištančne.

Samozrejme, stále platí to, že tí rodičia, ktorí nedajú svoje deti do škôl, budú mať aj naďalej nárok na ošetrovné.

Zdroj: miniedu.sk | Foto: Instagram.com