Zákerný vírus vo veľkej miere negatívne zasiahol aj do oblasti vzdelávania. Študenti sa museli prispôsobiť odlišnej forme výučby, než na akú boli doposiaľ zvyknutí. Akým spôsobom ich ovplyvnila dištančná forma výučby? Názory študentov rôznych vekových kategórii, ktorí si servítku pred ústa rozhodne nedávajú.

Tímea Šagátová má 20 rokov a je študentkou na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Študuje oblasť medzinárodných vzťahov a diplomácie. Rozhovor s Tímeou som už viedla v mojom predchádzajúcom článku o hudbe. Jej názor na online výučbu bol stručný a výstižný.

Ako by ste vyjadrili svoj názor na dištančnú formu výučby?

„Ešte predtým ako začnem, chcela by som sa poďakovať za ďalšiu príležitosť podieľať sa na rozhovore. Veľa to pre mňa znamená. Online výučbu z pohodlia svojho domova vnímam veľmi pozitívne. Predovšetkým pri písomných skúškach, pri ktorých si môžem pomôcť aj učebnicami. Pri ústnych skúškach je to o niečo ťažšie, no neostáva nám iné ako ich zvládnuť. Najviac mi chýba osobný kontakt s kamarátmi a naše šialené výlety. Dúfam v to, že táto situácia čoskoro pominie a náš život sa vráti opäť do starých, dobrých koľají.”

Radovan Bezák má 16 rokov a je študentom Gymnázia Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou. Venuje sa oblasti cvičenia a posilovania, pravidelne cvičí vo svojej vlastnej posilňovni a prísne dodržiava aj zdravé stravovanie. Svoj subjektívny pohľad na online výučbu vyjadril naozaj úprimným a pravdovravným spôsobom.

Nie je k dispozícii žiadny popis.

„Zastávam názor, že online výučba má výhody ale aj nevýhody. Na jednej strane mám viac času na seba a na venovanie sa svojim záľubám. Nemusím byť stále zatvorený v škole a počúvať nudné reči našich učiteľov. Na druhej strane sa málo stretávam s ľuďmi a učivo si osvojujem v domácom prostredí omnoho zložitejším spôsobom ako v samotnej škole. Zvládnuť to však musím, nemám veľmi na výber.”

Karin Bezáková má 13 rokov a je žiačkou základnej školy v Bánovciach nad Bebravou. Podobne ako jej brat Radovan sa venuje pravidelnému cvičeniu ale aj svojej tvorivosti. Karin je dievča, ktoré vie vytvoriť vždy z ničoho niečo. Papier, vosk, plastelína či pierko? Kaja si poradí so všetkým, dokonca aj s dištančnou formou výučby.

Nie je k dispozícii žiadny popis.

„Myslím si, že v období, kedy žiaci mali možnosť navštevovať ešte školy, to bolo v mnohom určite efektívnejšie. V škole som nemala problém pochopiť učivo, ktoré mi vštepovala do pamäti moja pani učiteľka. V domácom prostredí sa mi učí oveľa ťažšie a stretávam sa aj s predmetmi, ktoré si sama osvojiť nedokážem. Myslím si, že ak Vám učivo vysvetlí pedagóg, je to oveľa efektívnejšie, ako keď si ho máte osvojovať sami. Na druhej strane online forma výučby mi dopraje dlhší čas na osvojovanie vedomostí. Formou domáceho učenia mám však obmedzený vzťah s ľuďmi, čo mi veľmi chýba.”

Ivan Mesík má 19 rokov a navštevuje SOŠ so zameraním na oblasť cestovného ruchu. Taktiež sa venuje pravidelnému cvičeniu a zdravému životnému štýlu. Ako vníma online výučbu študent strednej školy?

Nie je k dispozícii žiadny popis.

„Ja jednoznačne uprednostňujem online formu výučby, hoci má aj svoje nevýhody. Aj keď priame kontakty sú obmedzené, neprekáža mi to. So svojou partiou sa pravidelne stretávame a absolvujeme rôzne prechádzky v tomto zimnom období. Keďže sa považujem za človeka, ktorý zbožňuje spánok, oceňujem online formu vyučovania, pri ktorej nie som nútený vstávať o šiestej hodine ráno. Môžem si zdriemnuť o dve hodiny dlhšie, čo vnímam ako veľmi protektívny faktor. Za najväčšiu nevýhodu dištančného vyučovania považujem dlhý čas strávený za počítačom, z ktorého mávam vždy silné migrény.”

B. Gröhling: Výučba na stredných školách by mala byť dištančná | Školský  portál

Zdroj: ČoJee!?|Foto: skolskyportal.sk|Instagram.com