Zaočkovanosť detí ročníka narodenia 2020 MMR vakcínou proti osýpkam klesla v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) na úroveň 93,1 percenta. Bola najnižšia spomedzi všetkých slovenských krajov. V troch okresoch TSK (Nové Mesto nad Váhom, Myjava, Prievidza) klesla pod hranicu 90 percent. Vyplýva to z informácií Úradu verejného zdravotníctva SR.

Podľa epidemiologičky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trenčíne Zuzany Prostinákovej, nízka zaočkovanosť spôsobuje pokles kolektívnej imunity. Osýpky sa môžu začať šíriť a spôsobovať lokálne epidémie.

K poklesu očkovanosti v TSK mohlo podľa nej prispieť viacero faktorov – odmietanie očkovania rodičmi dieťaťa, dlhodobá nepriaznivá situácia s pandémiou ochorenia COVID-19, dezinformácie v súvislosti s očkovaním proti ochoreniu COVID-19, nedostavenie sa rodičov na očkovanie s dieťaťom pre aktuálne ochorenie dieťaťa.

„Ďalším faktorom sú obavy rodičov detí z možných vedľajších účinkov po očkovaní. Jedným z možných dôvodov je aj to, že súčasná generácia rodičov nepozná závažnosť ochorení ako osýpky, lebo sa s nimi vďaka očkovaniu a kolektívnej imunite nestretli,“ zdôraznila epidemiologička s tým, že počas pandémie COVID-19 klesla zaočkovanosť detí vo viacerých európskych krajinách.

Riziko závažných nežiaducich účinkov MMR vakcínou je nízke. Medzi najčastejšie patrí zvýšená teplota, bolestivosť, opuch, začervenanie v mieste vpichu. Riziko vzniku nežiaducich účinkov je ako pri iných očkovacích látkach.

„RÚVZ Trenčín pokračuje v edukačných aktivitách o dôležitosti očkovania formou kampaní. Pre verejnosť je k dispozícii poradňa zameraná na povinné a odporúčané očkovanie detí aj dospelej populácie. Jej súčasťou je komunikácia s pediatrickými ambulanciami o postupnom doočkovaní detí, ako aj konzultácia s lekármi o očkovaní detí aj dospelých,“ uzavrela Prostináková.

Možno ťa zaujme!?

Zdroj: TASR, redakcia ČoJee!? / Foto: Freepik