Prezidentka Zuzana Čaputová nepodpísala novelu zákona o verejnom obstarávaní, ale vrátila ju do parlamentu na opätovné prerokovanie. Voči schválenému zneniu zákona má prezidentka dve hlavné výhrady. Informoval o tom hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.

Prezidentka tvrdí, že novela významne zasahuje do súčasného mechanizmu ukladania pokút. Ten je nastavený tak, aby zohľadňoval požiadavky práva Európskej únie.

,,Neželaným efektom takejto právnej úpravy môže byť opakované porušovanie zákona bez náležitého postihu. To môže viesť k obmedzeniu hospodárskej súťaže, ako aj zníženiu transparentnosti a hospodárnosti vynakladania verejných zdrojov. To môže mať negatívny vplyv na celý systém verejného obstarávania,“ ozrejmila prezidentka.

Zároveň sa takýmito zmenami do budúcna podľa prezidentky odstraňujú následky opakujúceho sa porušenia zákona odpustením pokút verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, ktorí postupovali pri obstarávaní nájomných bytov v rozpore so zákonom a v rozpore s dlhoročnou metodickou a rozhodovacou praxou Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) a Najvyššieho kontrolného úradu. Prezidentka pripomína, že v niektorých prípadoch to už potvrdili aj súdy:

,,Zákon nemožno obchádzať tým, že sa uzatvorí zmluva o budúcej zmluve na kúpu bytového domu, ktorý v čase uzatvorenia zmluvy ešte neexistuje,“ vyhlásila.

Prezidentka vrátila do parlamentu novelu zákona o verejnom obstarávaní

Jednou z výhrad prezidentky je retroaktivita

Ďalšia výhrada prezidentky sa týka zákazu retroaktivity právnych noriem, ktorá je znakom právneho štátu a významnou demokratickou zárukou ochrany práv a právnej istoty. V schválenej novele sa píše, že právna úprava by mala nadobudnúť účinnosť 15. júna 2022. Zákon v parlamente však schválili 22. júna 2022. K dnešnému dňu stále nenadobudol platnosť, ktorá je nevyhnutným predpokladom jeho účinnosti.

,,Nedomnievam sa, že retroaktivita bola v tomto prípade zámerom zákonodarcu, skôr vyplynula z jeho nedôslednosti. Myslím si, že v záujme predchádzania, čo i len teoretickým pochybnostiam o tom, kedy zákon skutočne nadobudol účinnosť, nie je vhodné, aby sa v zbierke zákonov publikoval predpis, v ktorom formálne uvedená účinnosť o mesiac predchádza dňu platnosti,“ vysvetlila hlava štátu.

Novelu zákona o verejnom obstarávaní predložil nezaradený poslanec Jozef Šimka. Podľa novely mal štát odpustiť samosprávam pohľadávky, ktoré vznikli z právoplatného rozhodnutia ÚVO. Malo sa to vzťahovať len na pohľadávky, ktoré vznikli z udelených pokút v súvislosti s nadobúdaním nájomných bytov, respektíve súvisiacej vybavenosti.

Predkladateľ navrhol stanoviť podmienky, za ktorých je možné samosprávam odpustiť pohľadávky, ktoré voči nim eviduje štát z titulu právoplatného rozhodnutia o uložení pokuty pre porušenie zákona o verejnom obstarávaní.

Mohlo by vás zaujímať:

Zdroj: TASR | Foto: facebook.com/zcaputova