Jedna veľká nespravodlivosť voči Slovákom pracujúcim v Rakúsku končí. Slovenské deti už Rakúskom nebudú diskriminované. Týmito slovami reagovala poslankyňa Európskeho parlamentu (EP) Lucia Ďuriš Nicholsonová (nezávislá) na štvrtkové rozhodnutie Súdneho dvora EÚ o mechanizme, ktorý znevýhodňoval rodičov detí s iným ako rakúskym občianstvom, ktorí pracujú v Rakúsku. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR Jaromír Novak.

Súd rozhodol, že prispôsobenie rodinných prídavkov a rôznych daňových výhod, ktoré Rakúsko poskytuje pracovníkom v závislosti od štátu bydliska ich detí, je v rozpore s právom Európskej únie.

,,Vítam rozhodnutie Súdneho dvora EÚ. Na problém rakúskych prídavkov som poukazovala, odkedy sa podmienky zmenili,“ uviedla Ďuriš Nicholsonová.

Europoslankyňa pripomenula, že v Rakúsku od 1. januára 2019 platí zákon, podľa ktorého mali migrujúci pracovníci, ktorých rodinní príslušníci tam nežijú, nárok na rozdielnu a teda nižšiu výšku rodinných prídavkov.

Túto tému v inštitúciách EÚ otvorila ešte v septembri 2019. Na problém spornej rakúskej legislatívy upozorňovala spolu s bývalou eurokomisárkou pre zamestnanosť Marianne Thyssenovou a v tejto agende pokračovala aj s jej nástupcom eurokomisárom Nicolasom Schmitom.

Rozhodnutie súdu ocenil aj europoslanec Ivan Štefanec (KDH). Ten po zavedení sporného rakúskeho zákona inicioval list zaslaný Európskej komisii, aby situáciu prešetrila a vyvinula potrebné právne kroky:

,,Eurokomisia nám dala za pravdu a vo štvrtok to potvrdila aj európska súdna inštancia,“ uviedol Štefanec.

Ide o nepriamu diskrimináciu na základe štátnej príslušnosti

,,Súdny dvor EÚ na základe žaloby Európskej komisie vo štvrtok rozhodol, že ide o porušenie práva EÚ. Rakúsky zákon predstavuje nepriamu diskrimináciu na základe štátnej príslušnosti, ktorá v každom prípade nie je odôvodnená,“ konštatovala Ďuriš Nicholsonová.

Podľa nej to v praxi znamená, že Rakúsko musí kritizovanú legislatívu zrušiť alebo zmeniť tak, aby sa odstránil rozpor s právom EÚ a nedochádzalo k diskriminácii. V opačnom prípade môže EK podať ďalšiu žalobu pre nevykonanie rozhodnutia Súdneho dvora EÚ.

,,V takom prípade by však po krátkom súdnom procese hrozili Rakúsku veľmi vysoké sankcie vo forme penále za každý deň omeškania a paušálna finančná pokuta,“ vysvetlila Ďuriš Nicholsonová, ktorá rozhodnutie Súdneho dvora vníma aj ako úspešné vyústenie snáh o nápravu situácie zo strany inštitúcií EÚ.

Mohlo by vás zaujímať:

Zdroj: TASR | Foto: EP