Dve tretiny ľudí utekajúcich pred vojnou by sa vrátili na Ukrajinu, keď to bude bezpečné. Vyplýva to zo štvrtej správy Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM), ktorá analyzuje výsledky 1027 individuálnych rozhovorov s utečencami z Ukrajiny a so štátnymi príslušníkmi tretích krajín. Informuje o tom Michal Milla z IOM.

„Ďalšie dve hlavné zistenia ukázali, že 18 percent nepoznalo svoje dlhodobé zámery a 14 percent očakávalo, že zostane na Slovensku,“ uviedla organizácia. Respondenti pochádzali z 24 rôznych regiónov Ukrajiny, pričom medzi päť najčastejších patrila oblasť Charkova, Kyjeva, Donecka, Dnepropetrovska a Odesy.

IOM priblížil, že 70 percent respondentov potrebuje naliehavo podporu pri komunikácii s ich najbližšími a pri získaní informácií. „Respondenti medzi svoje ďalšie urgentné potreby zaradili finančnú podporu (68 percent), dopravu (64 percent) a pomoc s dokumentmi a právnou podporou (53 percent),“ doplnila organizácia.

Podpora pre Ukrajinu

Na otázky, aký typ podpory získali utečenci z Ukrajiny, odpovedalo 576 respondentov. „Z nich 68 percent uviedlo, že dostali podporu pri preprave v rámci SR, 66 percent uviedlo pomoc s jedlom, 61 percentám bola poskytnutá informačná podpora a 48 percentám pomohli s dokumentáciou a poskytli právne služby,“ spresnilo IOM.

Rozhovory s 1027 utečencami sa uskutočnili od 9. marca do 30. júna 2022 na hraničných priechodoch vo Vyšnom Nemeckom a Ubli, ale aj v centrách na pomoc utečencom v Michalovciach, Košiciach a Humennom. Od 24. februára 2022 prišlo na Slovensko v dôsledku vojny na Ukrajine vyše 607.000 utečencov z Ukrajiny, štátnych príslušníkov tretích krajín a občanov krajín Európskej únie.

Možno ťa zaujme!?

Zdroj: TASR, redakcia ČoJee!?, foto: Freepik