Pred nástupom do tábora je potrebné mať od pediatra potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa. Môže ho vydať najskôr mesiac pred pobytom. Vyplýva to z usmernenia hlavného hygienika SR Jána Mikasa k postupom pri organizácii a prevádzke zotavovacích podujatí.

,,Nie je úplne v poriadku, ak rodičia prídu za obvodným lekárom s tým, že potrebujú iba podpísať papier do tábora,“ uviedol pediater Jozef Serafín z detského oddelenia Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku.

Pediater taktiež priblížil, že ide o odborné vyšetrenie, keď lekár zhodnotí, či dieťa nemá nejaké prenosné ochorenie alebo prípadné iné zdravotné ťažkosti. Ak dieťa užíva lieky alebo jeho zdravotný stav si vyžaduje obmedzenie záťaže, súčasťou potvrdenia sú podľa usmernenia aj tieto skutočnosti.

Písomné prehlásenie jedného z rodičov

Okrem toho musí zákonný zástupca pred nástupom do tábora potvrdiť bezinfekčnosť dieťaťa písomným prehlásením. Nesmie byť staršie ako jeden deň pred nástupom na tábor. Prehlásenie dokladajú nielen deti, ale aj všetky osoby zúčastňujúce sa na tábore.

Usmernenie hlavného hygienika sa vzťahuje na zotavovacie podujatie, kde je organizovaný pobyt najmenej piatich detí a mládeže vo veku do 18 rokov na čas dlhší ako štyri dni. Aktualizované podmienky pre prevádzky táborov nadobudli účinnosť od piatka, teda od prvého júla.

Mohlo by vás zaujímať:

Zdroj: TASR | Foto: bigstockphoto.com