Európska komisia (EK) v stredu navrhla bezprecedentný podporný balík pre Ukrajinu vo výške 18 miliárd eur na rok 2023. Pomoc bude vo forme vysoko zvýhodnených pôžičiek, ktoré sa budú od budúceho roka vyplácať v pravidelných splátkach. Informuje o tom spravodajca TASR Jaromír Novak.

Komisia spresnila, že stabilná, pravidelná a predvídateľná finančná pomoc v priemere 1,5 miliardy eur mesačne pomôže pokryť významnú časť krátkodobých finančných potrieb Ukrajiny na rok 2023. Tie ukrajinské orgány a Medzinárodný menový fond odhadujú na tri až štyri miliardy za mesiac.

Podpora, ktorú ponúka EÚ, by musela byť spojená s podobným úsilím iných veľkých darcov, aby sa pokryli všetky finančné potreby Ukrajiny na budúci rok.

Vďaka tejto pomoci bude Ukrajina schopná naďalej vyplácať mzdy a dôchodky a udržiavať v prevádzke nemocnice, školy a bývanie pre presídlených ľudí. Ukrajine to tiež umožní zabezpečiť makroekonomickú stabilitu a obnoviť kritickú infraštruktúru zničenú ruskou agresiou. Do tejto kategórie patrí hlavne energetická infraštruktúra, vodné systémy, dopravné siete, cesty a mosty.

Finančnú pomoc EÚ budú sprevádzať reformy s cieľom posilniť právny štát, dobrú správu vecí verejných a boj proti podvodom a korupcii na Ukrajine. Politické podmienky Únie sa zameriavajú na posilnenie ukrajinských inštitúcií a prípravu pôdy pre úspešné úsilie o povojnovú obnovu a na podporu Ukrajiny na jej európskej ceste.

Pôžičky sa budú splácať po dobu 35 rokov

Podľa EK plánujú finančné prostriedky poskytovať prostredníctvom vysoko zvýhodnených pôžičiek. Tie sa budú splácať v priebehu maximálne 35 rokov, počnúc rokom 2033. EÚ tiež navrhuje pokryť úrokové náklady Ukrajiny prostredníctvom dodatočných cielených platieb členských štátov do rozpočtu EÚ. Členské štáty Únie a tretie krajiny budú okrem toho môcť pridať do nástroja viac finančných prostriedkov, ktoré sa použijú ako granty, ak si to želajú. Finančné prostriedky sa prevedú cez rozpočet EÚ, čo Ukrajine umožní získať podporu koordinovaným spôsobom.

Ukrajinská vláda však musí doplniť finančnú podporu sektorovými a inštitucionálnymi reformami. Tie zahŕňajú aj protikorupčné a súdne reformy, rešpektovanie zásad právneho štátu, dobrú správu vecí verejných a modernizáciu národných a miestnych inštitúcií. Komisia bude pri vyplácaní splátok kontrolovať, či boli tieto reformy efektívne zavedené.

Komisia chce finančnú pomoc pre Ukrajinu zaistiť pôžičkami na kapitálových trhoch pomocou stratégie diverzifikovaného financovania. Na tento účel navrhuje využiť rezervu rozpočtu EÚ na roky 2021 až 2027 cieleným spôsobom pre Ukrajinu.

Tri legislatívne návrhy, ktoré v stredu predložila eurokomisia, ešte musia štandardne schváliť Európsky parlament a členské štáty (Rada EÚ).

Mohlo by vás zaujímať:

Zdroj: TASR | Foto: pixabay.com | Video: YouTube