Najmenej 14 ohrozených vorvaňov uviazlo na ostrove King Island v austrálskom ostrovnom štáte Tasmánia, o ktorom je známe, že je miestom strašidelných incidentov. 14 vorvaňov postriekaných krvou našli mŕtvych po tom, čo uviazli na pláži. Mŕtve telá sa našli na ostrove King Island, o ktorom sa hovorí, že je to „hotspot” vzácnych udalostí.

K tímu morských biológov sa pripojil veterinár, aby preskúmal miesto na pláži. Podľa hovorcu štátnej vlády ponad pláže ostrova preletí lietadlo, aby zistilo, či v blízkosti neuviazli ďalšie veľryby. Hoci vyšetrovanie prebieha, v súčasnosti nie je známe, prečo sa veľryby vyplavili na breh. Povráva sa, že mohlo dôjsť k navigačnej chybe člena skupiny, ktorá ho viedla k tomu, aby nasmeroval ostatných na breh. Alternatívne mohol byť vodca chorý alebo mohli byť vyplašení do plytkých vôd. Väčšina veľrýb boli mladí samci. Štátny ostrov Tasmánia bol v roku 2020 miestom najhoršieho hromadného uviaznutia Austrálie, keď sa na brehu našlo viac ako 380 pilotných veľrýb.

One of the 14 endangered sperm whales washed up on a beach on Australia's island state of Tasmania

Nie je známe, prečo je Tasmánia takým „hotspotom”. Okolité vody ostrova majú veľa rôznych prúdov pretínajúcich sa s pevninou. Skalnatá krajina pobrežia King Island sťaží odborníkom na divokú zver odstraňovanie tiel, takže budú ponechané na rozklad a skvapalnenie- čo môže trvať aj mesiace. Keďže pozostatky morských cicavcov môžu prenášať choroby nebezpečné pre ľudí, verejnosť je varovaná, aby sa držala ďalej od tiel.

Surferom a plavcom sa tiež hororí, aby nenavštevovali blízke vody, pretože mŕtvoly môžu prilákať väčších predátorov ako sú žraloky.

„Nie je nezvyčajné, že veľryby sú spozorované v Tasmánií a oblasť , kde veľryby uviazli,je v rámci normálneho rozsahu a biotopu pre veľryby. Zatiaľ, čo ešte nie je potrebné vykonať ďalšie vyšetrovanie, je možné, že veľryby boli súčasťou toho istého mládenca skupiny mladších samcov vorvaňov, ktorí sa spojili po opustení materskej skupiny,” uviedlo Ministerstvo prírodných zdrojov a životného prostredia.

Pre zaujímavosť…

Zdroj: mirror.co.uk|Foto: NRE Tas