Svetový deň slonov bol oficiálne založený 12. augusta 2012 Patriciou Sims a Thajskou nadáciou pre znovuzavedenie slonov. Jeho cieľom je upozorňovanie na problémy spojené so slonmi a ich ťažkou situáciou.

„Svetový deň slonov je výzva pre ľudí, aby podporili organizácie, ktoré pracujú na zastavení nelegálneho pytliactva a obchodovania so slonovinou a inými produktmi z voľne žijúcich živočíchov, chránia biotopy voľne žijúcich slonov a poskytujú útočiská a alternatívne biotopy pre domáce slony, aby mohli voľne žiť,“ približuje jeho spoluzakladateľka Patricia Sims.

Inteligencia, pamäť a empatia

O slonoch nemožno hovoriť bez toho, aby sa v prvom rade neupriamila pozornosť na ich vysokú inteligenciu a neuveriteľnú pamäť. Slony dokážu desiatky rokov uchovávať spomienky na rôzne trasy, hlasy či vône, alebo zručnosti a schopnosti, ktoré sa naučili. Dokonca si pamätajú aj ľudské bytosti, s ktorými nejakým spôsobom interagovali, čo umožňuje ľuďom vytvárať si s týmito zvieratami výnimočné putá. Dôkazom vysokej inteligencie slonov je aj ich porozumenie smrti, vytváranie a používanie jednoduchých nástrojov a dokonca aj schopnosť empatie. Vedci zistili, že ak sa istý slon cíti byť v nepohodlí či vystresovaný, iné slony sa ho snažia utešiť a upokojiť. Okrem toho majú slony tiež rozdielne povahy, pričom odborníci definovali asi 26 rôznych povahových tipov.

Plávanie aj ochrana proti slnku

Slony vedia veľmi dobre plávať, pričom svoj chobot využívajú v podstate ako šnorchel. Schopnosť plávať nevyužívajú len pri nutnosti prechádzať pri svojom putovaní cez rieky a jazerá, ale hru vo vode si naozaj veľmi užívajú. Veľkú radosť im tiež robí sprejovať pomocou chobotov nie len seba, ale častokrát aj iných slonov a dokonca aj ľudí.

Vedeli ste o tom, že aj slony používajú ochranu proti slnku? Napriek tomu, že slonia koža vyzerá hrubo a pevne, je v skutočnosti veľmi citlivá na spálenie. Aby tomu predišli, potierajú sa slony hlinou či bahnom, ktoré vytvárajú na ich pokožke ochrannú vrstvu. Slonie mláďatá sú od starších slonov tiež pravidelne obsypávané pieskom.

Slony sú dnes ohrozeným druhom

Ďalším dôležitým, no veľmi smutným faktom o slonoch je to, že sú ohrozeným druhom. Najväčšou hrozbou pre slony je strata ich biotopu, zapríčinená nie len prírodným, ale aj ľudským faktorom. Konflikt medzi slonmi a ľuďmi je aj v súčasnosti veľmi aktuálnou témou. Slony žiaľ nedokážu bez problémov fungovať pri rýchlo sa rozširujúcej ľudskej populácii. Veľkým problémom pre slony je aj stále riziko pytliactva, ktorému musia čeliť. Práve preto je oslava Svetového dňa slonov dôležitým prostriedkom ako na tieto problémy upozorniť. Priamo na webových stránkach tohto dňa sa môžete dozvedieť viac o hrozbách, ktorým slony čelia.

Mohlo by vás zaujať!?

Zdroj: worldelephantday.org, elephantvoices.org, treehugger.com / Foto: freepik.com