Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) víta každý návrh, ktorý zabráni nekalému prepoisťovaniu. Uviedla to v reakcii na návrh novely zákona o zdravotných poisťovniach, ktorou chce rezort zdravotníctva minimalizovať podvodné prepoistenia.

,,VšZP opakovane zaznamenáva zvýšený počet podnetov a upozornení od svojich poistencov na podvodné konanie jednotlivcov, ktorí sa dopúšťajú nekalých prepoisťovacích praktík voči našim klientom,“ skonštatovala manažérka oddelenia komunikácie Eva Peterová.

Upozornila, že poisťovňa opakovane a rázne odmieta nekalé praktiky a vyzýva verejnosť na ostražitosť. Výber zdravotnej poisťovne má byť podľa nej slobodným rozhodnutím a nemôže sa uskutočniť pod vplyvom nepravdivých informácií.

Peterová poukázala, že VšZP realizuje proces prepoistenia cez odborných zdravotníckych pracovníkov, nie poisťovacích maklérov:

,,Často sa totiž stáva, že našich poistencov vedome zavádzajú, napríklad tvrdia, že VšZP niektoré výkony neuhradí, nemá podpísané zmluvy s lekármi, prípadne že poisťovňa končí,“ podotkla.

Novela o zdravotných poisťovniach má priniesť viaceré zmeny. Nábory pre zdravotné poisťovne by po novom nemali robiť osoby zapísané v registri Národnej banky Slovenska, respektíve ak sú zamestnancom takejto osoby. Pre osobu, ktorá nábor vykonáva, sa má stanoviť tiež maximálna suma odmeny za získanie poistenca. Akceptovať by sa už tiež mali iba tie prihlášky, ktoré sa podajú elektronicky a budú podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom, alebo prihlášky, ktorú podá osobne poistenec alebo osoba oprávnená konať za poistenca priamo na pracovisku zdravotnej poisťovne.

Súkromné zdravotné poisťovne Union a Dôvera viaceré plánované zmeny kritizujú. Upozorňujú, že novela obmedzuje právo poistencov na zmenu zdravotnej poisťovne, ide proti digitalizácii či zasahuje do súťaže medzi zdravotnými poisťovňami.

Mohlo by vás zaujímať:

Zdroj: TASR | Foto: vszp.sk