Arteterapia pomáha zlepšovať pamäť, pozornosť či motoriku. Na liečebné ciele využíva formy a prostriedky výtvarného umenia. Užitočná je tiež pre seniorov. Upozornila na to arteterapeutka Monika Piliarová z centra duševného zdravia Facilitas.

„Arteterapia so seniormi má svoje špecifiká, okrem samotnej činnosti, ku ktorej je senior aktivovaný, poskytuje aj priestor na sebavyjadrenie, ponúka možnosť kognitívnej stimulácie, podporuje socializáciu seniorov pri práci v skupine, pomáha precvičovať motoriku,“ skonštatovala.

Cieľom je podľa psychologičky Jany Janičovej z Agapé Senior Parku najmä zlepšenie kvality života seniorov v zariadení. „Niekedy býva náročnejšie vzbudiť u seniorov záujem, základom našej výbavy musí byť teda empatia, ale aj dávka trpezlivosti, kreativity a humoru. Vhodne zvolená intervencia môže pozitívne ovplyvniť ťažkosti seniorov s miernym kognitívnym deficitom, prispieť k spomaleniu postupu ochorenia aj podporiť sebestačnosť,“ povedala.

Arteterapia pomáha podľa jej zakladateľky na Slovensku Jaroslavy Šickovej-Fabrici seniorom aktivizovať vitalitu, flexibilitu a stimulovať kreativitu. Zlepšuje cvičenie krátkodobej pamäti, posilňuje vedomie vlastnej hodnoty, ale slúži aj ako pomôcka rehabilitácie jemnej motoriky.

Možno ťa zaujme!?

Zdroj: TASR, redakcia ČoJee!? / Foto: Freepik