Verejný investičný fond (PIF) s hrdosťou predstavil Saudskú investičnú spoločnosť pre cestovný ruch Asfar. Cieľom je podporiť rast odvetvia cestovného ruchu v krajine!?

Asfar sa primárne zameria na investície do nových turistických projektov a rozvoj lákavých destinácií v rôznych mestách Saudskej Arábie. To zahŕňa zlepšenie pohostinstva, turistických atrakcií, maloobchodu a ponuky jedál a nápojov, ako aj investície do miestneho hodnotového reťazca cestovného ruchu.

Asfar
ilustračný obrázok

Mishary Alibraheem, vedúci sektora zábavy, voľného času a športu v MENA Investments v PIF, povedal: „Asfar aktivuje úlohu, ktorú mestá Saudskej Arábie zohrávajú pri podpore národného hospodárstva. Každému mestu to umožní čo najlepšie využiť svoju jedinečnú ponuku cestovného ruchu, čím sa ďalej spestrí a obohatí zážitok z cestovného ruchu a zábavy v Saudskej Arábii.


„Projekty a spoločnosti PIF v oblasti cestovného ruchu spolupracujú bok po boku, podporujú a posilňujú ekosystém cestovného ruchu.

„Vytvorenie spoločnosti je v súlade so stratégiou PIF vytvárať príležitosti v sektore cestovného ruchu a posilňovať príležitosti strategického partnerstva so súkromným sektorom,. Vytvárať pracovné miesta a diverzifikovať zdroje príjmov pre miestnu ekonomiku v súlade so saudskou víziou 2030.“

Asfar
ilustračný obrázok

Poslanie

Hlavným poslaním spoločnosti je podporovať prostredie, ktoré umožňuje súkromnému sektoru možnosti spoluinvestovania. Zároveň vytvára príťažlivý priestor pre miestnych dodávateľov, malé a stredné podniky (MSP), aby sa podieľali na projekte cestovného ruchu a rozvoji destinácií.

Podporou zdravej konkurencie sa Asfar snaží obohatiť rozmanitosť a kvalitu pohostinských a turistických zážitkov dostupných v krajine. Využitím výhodnej strategickej polohy Saudskej Arábie medzi Áziou, Afrikou a Európou, ako aj konkurenčnej výhody jej miest, sa spoločnosť snaží zúročiť prírodné krásy a kultúrne bohatstvo krajiny a zlepšiť tak turistické zážitky.

Prostredníctvom tohto úsilia sa Asfar snaží prilákať domácich aj zahraničných turistov, aby preskúmali množstvo nevyužitých destinácií po celej krajine. Spoločnosť si pritom predstavuje, že výrazne prispeje k národnému cieľu prilákať do roku 2030 100 miliónov návštevníkov ročne.

Možno ťa zaujme!?

Zdroj : breakingtravelnews.com / FOTO : freepik.com